Nasza firma   Kim jesteśmy    
Działające od 30 lat Konsorcjum Wydobywców i Producentów Porfiru jest stowarzyszeniem Producentów Porfiru z Regionu Trydenckiego, którzy wydobywają, produkują i sprzedają produkt wydobyty wyłącznie ze swoich 13 kamieniołomów, z których każdy występuje w Regionie Trydenckim w okolicach Albiano. Mając do dyspozycji 5 swoich laboratorii Konsorcjum jest w stanie zaoferować kompletną gamę produktów ubogaconą różnorodnością kolorów jedynych w swoim rodzaju. Począwszy od roku 1979 przebyliśmy nieustanną drogę pełną wyrzeczeń, dążąc do wzrostu i rozwoju, krok po kroku, pełni ufności w przyszłość oraz będąc dumni z pracowników, którzy potrafili rozprowadzać i nadal rozprowadzają porfir z Regionu Trydenckiego w całym świecie. Konsorcjum przystąpiło do znaku jakości „Trydencki Porfir Kontrolowany” ustanowionego przez E.S.P.O., oprócz tego został wprowadzony własny znak jakości Porfido KERN®, który to sam zaświadcza o kontrolowanej produkcji już od samego jej początku. W 2002 przedsiębiorstwo otrzymało certyfikat ISO 9001:2000, certyfikat n. 109920 wydany przez BVQI B.V. z datą 31/05/2002. Liczne są możliwości użytkowe porfiru, w szczególności znajduje on zastosowanie w strukturach miejskich (ulice, place…), w strukturach handlowych (przejścia dla pieszych, schody,…) i w strukturach rezydencyjnych (ogrody, uliczki, burty pływalni,..).
sede albiano
Numery Konsorcjum Wydobywców i Producentów Porfiru

30 lat doświadczenia
13 kamieniołomów
5 laboratorii
ISO 9001:2000