Nasza firma   Certyfikaty    
Licznie działania podjęte w zakresie technicznym , zasobów ludzkich i finansowych oraz podejmowane w dalszym ciągu w celu zachowania standardowych jakości przynosiły i nadal przynoszą wspaniałe rezultaty. W 2002 Konsorcjum otrzymało certyfikat ISO 9001:2000, certyfikat nr.109920 wydany przez BVQI B.V. z datą 31/05/2002. Przedsiębiorstwo posiada ponadto zaświadczenie upoważniając je do wykonywania prac publicznych SOA Nordest, zaświadczenie nr. 6063/16/00 z dnia 10/04/2007. Produkt spełnia wymogi przewidziane przez E.S.P.O., który okresowo kontroluje jego jakość pod znakiem „Trydencki Porfir Kontrolowany”.
posa in opera