Elastofuga®   Jak się go używa    

Na bazie grubej (warstwy cls.) lub tout-venant bardzo utwardzonego, przystosowanego do danego rodzaju ruchu, układa się kostkę ( również ta musi być odpowiednia do danego typu ruchu) na wyrównujący żwirek typu 3/6 lub 4/8mm pochodzący z twardych kamieni z Los Angeles mniejszym niż 20 i grubości 5cm z tolerancją +/- 2cm. Po ułożeniu kostki według wybranego schematu wypełnia się fugi tym samym żwirem a następnie ugruntowuje się odpowiednim utwardzaczem. Na nowo wypełnia się fugi (żwirem możliwie mniej ziarnistym 2/4mm w celu lepszego wykończenia), po czym w fazie końcowej wypełnia się substancją żywiczną. Doradza się, aby: - absolutnie nie używano piasku lub cementu w żadnej fazie układania; - stosowano wyłącznie żwirki twarde, czyste i dobrze wykończone; - używać żwiru koloru ciemnego, by był kompatybilny z kolorem kamienia; - nie wypełniać fugi substancję żywiczną w czasie deszczu i wilgoci.

posa in opera
elastofuga


resina

resina

resina