Elastofuga®   Karta Techniczna    

Mieszanina żywic poliuretanowych produkcji europejskiej o niewielkiej zawartości azotanów jest rozpuszczalna podczas stosowania z mieszaniną na bazie octanów. Produkt nie palny. Punkt palności powyżej 200° C o lepkości 2900 mPas DIN 53019/1, gęstości przy 20° C 1.1 g/cm3 DIN 53217/1+2 , kolor żółty słomiany o charakterystycznym zapachu. Post life 120 min. Dane czysto informacyjne. ŻYWICA ŻWIR Dane niżej przytoczone odnoszą się do układania na żwir o różnej granulometrii i rodzaju kamienia. Stosować wyłącznie żwir twardy, czysty i suchy. Dane laboratoryjne: wytrzymałość na zgięcie 1,05 kN całkowite / 1,19 N/mm2 wytrzymałość na rozciąganie 1,7 N/mm2.

elastofuga


resina

resina