Układanie   Analiza terenu oraz Podłoże    
Dokładna analiza terenu zarówno jeśli chodzi o powierzchnie przeznaczone do ruchu ulicznego, jak i pieszego. Uzyskanie stabilnego i odpornego podłoża, które będzie w stanie znieść obciążenia powierzchni. W przypadku powierzchni zewnętrznych podłoże powinno być zaprojektowane z odpowiednim pochyleniem, przynajmniej 2%, aby woda opadowa mogła odpływać do studzienek. Najbardziej powszechnym typem podłoża i szybko wykonywanym, odznaczającym się sporą odpornością jest podłoże betonowe, składające się z odpowiedniej warstwy cementu (0,2T/m3), w którym zanurza się elektrycznie spawane zbrojenie metalowe o określonej grubości. Rzadziej wykonuje się podłoże złożone ze zbitych kamieni o różnej granulometrii, do których dodaje sie nieco wody.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skierować się do:

manuale porfido
manuale posa

Możecie poprosić Konsorcjum Wydobywców i Producentów Porfiru o dwa egzemplarze dostępne w jęz. włoskim i angielskim.
info@porfido.net