Układanie   Utwardzanie    
W ostatniej fazie układania następuje utwardzania wyłożonej powierzchni przy użyciu wibratorów mechanicznych. Za pomocą odpowiednich szczotek wypełnia się szczeliny na fugę pomiędzy poszczególnymi elementami mieszanką piasku i cementu, po czym przechodzi się do etapu utwardzania podłoża, aby było ono równe. Celem tego działania jest uzyskanie jak największego stopnia utwardzenia.

battitura

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skierować się do:

manuale porfido
manuale posa

Możecie poprosić Konsorcjum Wydobywców i Producentów Porfiru o dwa egzemplarze dostępne w jęz. włoskim i angielskim.
info@porfido.net