Układanie   Oczyszczanie    
Dokładne oczyszczenie powierzchni: zamieść powierzchnię drobnymi i mokrymi trocinami z drewna aż do całkowitego usunięcia pozostałości cementu do takiego stopnia, aby uwydatnić kolory naturalnego kamienia.


pulizia del porfido

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skierować się do:

manuale porfido
manuale posa

Możecie poprosić Konsorcjum Wydobywców i Producentów Porfiru o dwa egzemplarze dostępne w jęz. włoskim i angielskim.
info@porfido.net