Układanie   Fugowanie    
Wypełnienie łączy polega na wypełnieniu wolnej powierzchni między jednym elementem a drugim substancją wiążącą i możliwie nieprzepuszczającą wody. Najbardziej rozpowszechnionymi systemami fugowania są: przez piasek, zaprawę cementową oraz tłuczeń z żywicą „elastofuga®”. Fugowanie przez piasek polega na rozsypywaniu na powierzchnię warstwy drobnego piasku (Ø 0 – 4 mm). Fugowanie zaś przez zaprawę cementową otrzymuje się poprzez mieszanie piasku, wody i cementu R 325 oraz jej rozprowadzanie po powierzchni najlepiej suchej tak, aby wypełniła ona każdą przestrzeń. Należy usunąć pozostałą część zaprawy za pomocą strumienia wody i gumowych szczotek. Odnośnie fugowania za pomocą żywicy zobaczyć odnośnik do Elastofugi®.

sigillatura

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skierować się do:

manuale porfido
manuale posa

Możecie poprosić Konsorcjum Wydobywców i Producentów Porfiru o dwa egzemplarze dostępne w jęz. włoskim i angielskim.
info@porfido.net