Produkty   Piasek i granulat    
Przez kruszenie porfiru uzyskuje się piasek oraz tłuczeń, które są używane do betonu i zapraw tam, gdzie jest wymagana większa ich odporność, twardość i chropowatość.